Ajuntament d'Ares del Maestrat

Red Natura 2000

Els Llocs d'Importància Comunitària (LIC), són tots aquells ecosistemes protegits a fi de contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori, considerades prioritàries per la directiva 92/43/CEE dels estats membres de la Unió Europea. Aquests llocs, seleccionats pels diferents països en funció d'un estudi científic, passaran a formar part de les Zones d'Especial Conservació (ZEC) que, juntament amb les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPAS), conformaran la futura Xarxa Natura 2000 europea.

LIC. Alt Maestrat

Les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).És una figura creada per la Unió Europea mitjançant la Directiva 79/409/CEE del Consell d'Europa, relativa a la conservació de les aus silvestres. (DO L 103 de 25 d'abril de 1979). Aquests llocs, seleccionats pels diferents països en funció d'un estudi científic, passaran a formar part de les Zones d'Especial Conservació (ZEC) que, juntament amb els els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) , conformaran la futura Xarxa Natura 2000 europea. Les zones ZEPA, avui dia atrauen a multitud de turistes que acudeixen a observar diverses espècies.

Xarxa de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal