Ajuntament d'Ares del Maestrat

Microrreserves

En l'actualitad Ares té deu microrreserves: el Barranc dels Horts, la Font del Horts, el Mas Vell, Mola d'Ares-A, Nevera d'Ares, Ombria del Mas de la Vall-A, Mas del Racó, Mola d'Ares B, Mola d'Ares C i Ombria del Mas de la Vall B.

El Barranc dels Horts

La Font dels Horts

Mas Vell

Mola d'Ares-A

Nevera d'Ares

Ombria del Mas de la Vall-A

Mas del Racó, Mola d'Ares B, Mola d'Ares C i Ombria del Mas del de la Vall B.

Decret, pel qual es crea la figura de protecció d'espècies silvestres denominada microrreserva vegetal. Definició y condicions per a la declaració.

DECRET 218/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es crea la figura de protecció d'espècies silvestres denominada microrreserva vegetal. DOGV Nº 2379 de 03.11.1994.

Article segon. Definició de microrreserva.

Es defineix com microrreserva aquella part de terreny de la Comunitat Valenciana que, complint les condicions previstes en l'article 3 d'aquest decret, siga declarada específicament com a tal mitjançant una ordre de la Conselleria de Medi ambient, a fi de garantir un adequat estudi i seguiment científic a llarg termini de les espècies i comunitats vegetals allí contingudes.

Article tercer. Condicions per a la declaració.

1. Seran declarables com microrreservas aquelles parcel·les de terreny natural de menys de 20 ha de superfície que continguen una elevada concentració de plantes rares, endèmiques, amenaçades o d'elevat interès científic.
2. Salve per petició expressa dels seus propietaris, no podran declarar-se microrreservas els terrenys de titularitat privada.
3. En el cas de terrenys de titularitat pública no adscrits al Catàleg de Forests d'Utilitat Pública, només podran declarar-se microrreservas, prèvia comunicació i audiència a l'entitat propietària del terreny. Quan els propietaris siguen ajuntaments o diputacions, serà necessari l'acord favorable d'aquests ens.
4. En el cas de dominis públics hidràulics o de costes, el previst en l'apartat anterior sobre comunicació als propietaris s'estendrà als corresponents organismes gestors depenents de l'administració estatal.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal