Ajuntament d'Ares del Maestrat

Béns d'interés cultural

El Barranc dels Molins d'Ares del Maestrat, és un Bé d'Interès Cultural, catalogat amb categoria d'Espai Etnològic, la declaració definitiva del qual es va realitzar el 15 de maig de 2009, segons el Consell del Cultura i Esport.

Definició de BIC.

Bé d'interès cultural (també conegut per les seues sigles BIC) és una figura jurídica de protecció del patrimoni històric espanyol, tant moble com immoble.

Béns Mobles.
Segons l'article 335 del Codi Civil, es consideren béns mobles els susceptibles d'apropiació que no siguen considerats immobles, i en general tots els quals es puguen transportar d'un punt a un altre sense menyscapte de la cosa immoble que estiguen units.

Béns Immobles.
Són considerats béns immobles els quals arreplega l'article 334 del Codi Civil, i quants elements puguen considerar-se consubstancials amb els edificis i formen part dels mateixos o del seu entorn o ho hagen format, encara que en el cas de poder ser separats constituïsquen un tot perfecte de fàcil aplicació a altres construccions o a usos distints del seu original (Llei 16/1985, art. 14.1).
Els béns immobles integrats en el Patrimoni Històric Espanyol poden ser declarats:

-Monuments
-Jardí històric
-Conjunt històric
-Lloc històric

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal